nganh-ca-phe-viet-nam-hien-trang-va-trien-vong-trong-3-thap-ki-qua

Ngành cà phê Việt Nam – hiện trạng và triển vọng trong 3 thập kỉ qua

Hiện trạng và triển vọng của ngành cà phê Việt Nam sau hơn 3 thâp kỉ là rất lớn. Ngành công nghiệp cà phê đã tạo ra việc làm cũng như doanh thu cho nền nông nghiệp Việt Nam.

nganh-ca-phe-viet-nam-hien-trang-va-trien-vong-trong-3-thap-ki-qua

Hiện trạng và triển vọng của ngành cà phê Việt Nam

Trong nhiều thập kỷ qua, sản xuất cà phê Việt Nam đã phát triển như một ngành công nghiệp định hướng xuất khẩu. Với vị thế là nhà sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn thứ hai thế giới. Tuy nhiên, cà phê Việt Nam hiện đang phải đối mặt với không ích vấn đề trong đó những thách thức khách quan lẫn chủ quan:

  • Biến đổi khí hậu với trình trạng thời tiết cực đoạn đặt các vùng trồng cà phê vào vùng nguy hiểm. Theo Trung tâm Nông nghiệp Nhiệt đới Quốc tế (CIAT), nhiệt độ tăng và lượng mưa thay đổi có thể khiến Việt Nam mất 50% diện tích sản xuất cà phê Robusta hiện tại vào năm 2050.
  • Khoảng 50% tổng số cây cà phê được trồng ở Việt Nam là từ 10 đến 15 tuổi, đây là nhóm cây cho năng suất cao nhất. Trong những năm tới, sản xuất cà phê Việt Nam sẽ chủ yếu dựa vào nhóm này. Đối với phần còn lại, gần 30% cây là từ 15 đến 20 tuổi và khoảng 20% trên 20 tuổi – không thể đảm bảo năng suất.

Để đối phó với những thách thức này, các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam đã đưa ra những cải cách dài hạn của ngành công nghiệp đất nước. Năm 2014, Chính phủ đã vạch ra kế hoạch phát triển cà phê bền vững đến năm 2020 và Tầm nhìn đến năm 2030, một chương trình nghị sự tổng thể nhằm quản lý bền vững các nguồn lực kinh tế và môi trường cho ngành cà phê, tăng thu nhập xuất khẩu và đảm bảo sản xuất ổn định.

Kế hoạch này bao gồm các mục tiêu kinh tế cụ thể cho hiệu suất của ngành, như tăng cường xử lý chuyên sâu cho giá trị gia tăng để đạt doanh thu xuất khẩu 6 tỷ USD trong thập kỷ tới. Đồng thời đặt ra các mục tiêu môi trường cụ thể nhất, bao gồm giới hạn canh tác cà phê trên toàn quốc ở mức 600.000 ha, thay thế cây cà phê năng suất thấp cũ bằng các giống mới cho năng suất cao hơn và có khả năng kháng sâu bệnh tốt hơn, phân vùng lại cà phê và tiết kiệm nước phương pháp tưới, cũng như thiết lập các tiêu chuẩn an toàn và môi trường mới cho phân bón và thuốc trừ sâu.

Có thể nói, ngành công nghiệp cà phê Việt Nam đã buộc phải nhìn về tương lai để giải quyết lỗ hổng về môi trường cũng như kinh tế. Những mục tiêu này là một dấu hiệu cho thấy Việt Nam hy vọng sẽ duy trì vị thế là một cường quốc cà phê khẳng định vị thế trên thế giới, đảm bảo điều kiện sản xuất ổn định cho tương lai của ngành.

Scroll to Top