nganh-nong-nghiep-co-gia-tri-da-san-sang-de-thanh-lap

Ngành nông nghiệp có giá trị đã sẵn sàng để thành lập

Ngành nông nghiệp có giá trị đã sẵn sàng để thành lập. nganh-nong-nghiep-co-gia-tri-da-san-sang-de-thanh-lapNhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Cục Bảo vệ thực vật (5/10/1961 – 6/10/2021), ông Hoàng Trung – Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Cục DSKT) đã chia sẻ định hướng của ngành trong giai đoạn toàn ngành nông nghiệp đang chuyển mình thành ngành có giá trị cao, bền vững và hội nhập toàn cầu.

nganh-nong-nghiep-co-gia-tri-da-san-sang-de-thanh-lap

Tăng cường khung pháp lý và hệ thống phân bổ nội tạng

Lịch sử 60 năm của PPD đã được đánh dấu bằng những thăng trầm, cũng như một loạt các cảm xúc. Bất kể đơn vị thay đổi vai trò, trách nhiệm trong việc ứng phó với hoàn cảnh thay đổi, đơn vị luôn thực hiện tốt 5 nhiệm vụ được giao chủ yếu.

Madates bao gồm bảo vệ thực vật và phòng chống sâu bệnh; kiểm dịch thực vật để xuất nhập khẩu; bảo đảm an toàn sản xuất trong nước và uy tín của nông sản, sản phẩm nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế; tích cực tham gia đàm phán mở cửa thị trường với các tập đoàn nông nghiệp lớn; quản lý đầu vào nông nghiệp, đặc biệt là thuốc bảo vệ thực vật và phân bón.

Tăng cường khung pháp lý và hệ thống phân bổ nội tạng

Lịch sử 60 năm của PPD đã được đánh dấu bằng những thăng trầm, cũng như một loạt các cảm xúc. Bất kể đơn vị thay đổi vai trò, trách nhiệm trong việc ứng phó với hoàn cảnh thay đổi, đơn vị luôn thực hiện tốt 5 nhiệm vụ được giao chủ yếu.

Madates bao gồm bảo vệ thực vật và phòng chống sâu bệnh; kiểm dịch thực vật để xuất nhập khẩu; bảo đảm an toàn sản xuất trong nước và uy tín của nông sản, sản phẩm nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế; tích cực tham gia đàm phán mở cửa thị trường với các tập đoàn nông nghiệp lớn; quản lý đầu vào nông nghiệp, đặc biệt là thuốc bảo vệ thực vật và phân bón.

Tăng cường khung pháp lý và hệ thống phân bổ nội tạng

Lịch sử 60 năm của PPD đã được đánh dấu bằng những thăng trầm, cũng như một loạt các cảm xúc. Bất kể đơn vị thay đổi vai trò, trách nhiệm trong việc ứng phó với hoàn cảnh thay đổi, đơn vị luôn thực hiện tốt 5 nhiệm vụ được giao chủ yếu.

Madates bao gồm bảo vệ thực vật và phòng chống sâu bệnh; kiểm dịch thực vật để xuất nhập khẩu; bảo đảm an toàn sản xuất trong nước và uy tín của nông sản, sản phẩm nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế; tích cực tham gia đàm phán mở cửa thị trường với các tập đoàn nông nghiệp lớn; quản lý đầu vào nông nghiệp, đặc biệt là thuốc bảo vệ thực vật và phân bón.

Tăng cường khung pháp lý và hệ thống phân bổ nội tạng

Lịch sử 60 năm của PPD đã được đánh dấu bằng những thăng trầm, cũng như một loạt các cảm xúc. Bất kể đơn vị thay đổi vai trò, trách nhiệm trong việc ứng phó với hoàn cảnh thay đổi, đơn vị luôn thực hiện tốt 5 nhiệm vụ được giao chủ yếu.

Madates bao gồm bảo vệ thực vật và phòng chống sâu bệnh; kiểm dịch thực vật để xuất nhập khẩu; bảo đảm an toàn sản xuất trong nước và uy tín của nông sản, sản phẩm nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế; tích cực tham gia đàm phán mở cửa thị trường với các tập đoàn nông nghiệp lớn; quản lý đầu vào nông nghiệp, đặc biệt là thuốc bảo vệ thực vật và phân bón.

Thúc đẩy nông nghiệp sinh thái

Về bảo vệ thực vật, PPD sẽ tập trung thực hiện các tiến bộ khoa học như: thực hiện chương trình IPHM, hỗ trợ giảm chi phí, giới thiệu lại quản lý môi trường và sinh thái cho các lĩnh vực. Ngoài ra, duy trì các chương trình như “3 giảm 3 tăng”, “1 phải 5 giảm” và các mô hình nông nghiệp hữu cơ, cũng như kiểm soát sinh học như bẫy mồi, phòng thủ của kẻ thù, v.v.

Scroll to Top