Bảo tồn hệ sinh thái

Thực trạng hiện nay

Theo báo cáo, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường là do các khâu sản xuất, chế biến cà phê tự phát, nhỏ lẻ, phân tán, thiếu công nghệ xử lý chất thải, nước thải theo quy chuẩn; ý thức bảo vệ môi trường của các hộ nông dân còn hạn chế, thường xả thải trực tiếp ra môi trường làm ô nhiễm môi sinh, nguồn nước, đất và không khí.

Các nỗ lực của Le Cafe

Xử lí chất thải

Trước thực trạng đó, đội ngũ Le Cafe tăng cường công tác tuyên truyền, thường xuyên tổ chức các hội thảo tuyên truyền, phổ biến kiến thức về bảo vệ môi trường; hướng dẫn xử lý nước thải, chất thải rắn từ hoạt động sơ chế, chế biến cà phê quy mô hộ gia đình.

Tổ chức các hoạt động về quy trình ủ vỏ cà phê làm phân hữu cơ và xử lý nước thải sơ chế cà phê theo hướng tái sử dụng chất thải cho các cơ sở sơ chế cà phê quy mô hộ nông dân nhỏ lẻ, giúp tận dụng vỏ cà phê, nước thải làm phân bón, tưới tiêu, cải thiện độ xốp, độ phì nhiêu của đất, giúp giảm chi phí đầu tư sản xuất, phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững.

Cải thiện nguồn đất

Le Cafe vận động bà con áp dụng các biện pháp cụ thể trong trồng cà phê để bảo vệ đất, bằng nhiều phương pháp như: Cà phê trồng xen với cây nông nghiệp trong giai đoạn đầu như Ngô, Đỗ, Lạc; Cà phê trồng xen Tiêu, Keo dậu; Cà phê trồng xen cây ăn quả như Thanh long, Sầu riêng; Cà phê xen băng Muồng hoặc xen Hồng đào.

– Các biện pháp bảo vệ có tác dụng ổn định độ phì nhiêu của đất, hạn chế mức độ xói mòn. Đặc biệt là các biện pháp trồng xen đậu đỗ, băng phân xanh, độ phì nhiêu không những ổn định mà còn được cải thiện rõ rệt: hữu cơ, N, P2O5; K2O được tăng lên.

– Các biện pháp công trình (đào mương, tạo bồn) do giảm được cường độ dòng chảy, tăng lượng nước thấm, giảm lượng đất bị xói mòn nên độ phì nhiêu đất khá ổ định so với đất trống hoặc không có biện pháp bảo vệ đất.

blank
blank

Tối ưu nguồn dinh dưỡng

  • Sử dụng phân bón hợp lí: Cà phê là loài cây lấy hạt cần sử dụng rất nhiều phân bón, vì thế Le Cafe vận động người nông dân cần phải bón cân đối theo từng giai đoạn, không bón thừa và cũng không bón thiếu để đảm bảo cho sự phát triển của cây và có hiệu quả kinh tế.
  • Tích kiệm nguồn nước: tại Tây Nguyên, diện tích cà phê bị thiếu nước tưới ngày càng nhiều, còn người dân lại tưới thừa lượng nước cần thiết. Đội ngũ Le Cafe nghiên cứu hệ thống tưới nước nhỏ giọt tiết kiệm cho cây cà phê, kết quả cho thấy không ảnh hưởng đến sinh trưởng, năng suất, chất lượng cà phê, vì vậy đã góp phần làm giảm chi phí đầu tư cho sản xuất, tăng thu nhập, tăng hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường do sử dụng nguồn tài nguyên nước hiệu quả hơn.

Bảo vệ tài nguyên rừng

Ngoài ra, chúng tôi vận động nông dân bảo vệ nguồn tài nguyên rừng, nhận thức vai trò của tài nguyên rừng đối với sự phát triển bền vững, lâu dài. Bởi vì suy giảm tài nguyên rừng không chỉ là vấn đề diện tích rừng bị biến mất, mà còn kéo theo các ảnh hưởng như: suy giảm chất lượng rừng, thiệt hại về sinh kế, thiếu đất canh tác, suy giảm nguồn nước… Ảnh hưởng trực tiếp đến ngành cà phê mai sau.

blank
0789818828
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
blank