Le Cafe Áp Dụng Nông nghiệp 4.0

         Kỹ thuật canh tác cà phê theo hướng 4.0

     Le Cafe tiên phong bước đi đầu tiên

       Canh tác trong sản xuất cà phê ở Việt Nam vẫn nằm giữa giai đoạn của cách mạng nông nghiệp 2.0 và 3.0. Điều này là do đặc thù sản xuất quy mô nhỏ lẻ và         điều kiện tài chính đầu tư trang thiết bị hiện đại chưa có. Trước tình hình đó, Le Cafe là một trong những đơn vị tiên phong đi đầu hướng đến việc có thể áp               dụng một cách đồng bộ các công nghệ hiện đại vào sản xuất tiến đến nền nông nghiệp theo hướng 4.0.

nông nghiệp hiện đại
nông nghiệp ngày nay

     Le Cafe – Nền nông nghiệp cà phê 4.0

       Các công nghệ, kỹ thuật canh tác theo hướng 4.0 thử nghiệm cho sản xuất cà phê ở Tây Nguyên

     Công nghệ chọn và quản lý giống

  •    Công nghệ lai tạo giống sẽ dựa trên các tính trạng chọn lọc được xác định bằng chỉ thị phân tử.
  •    Giống lai sẽ được sản xuất bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bào.
  •    Hệ thống quản lý giống dựa trên điện toán đám mây sẽ bao gồm: thông tin giống, chất lượng giống, cơ sở sản xuất giống.

blank

      Hệ thống tưới nước và bón phân thông minh

      1

             Tưới nước nhỏ giọt và bón phân qua nước có bộ điều khiển từ xa;

      2

            Hệ thống thiết bị cảm biến có thể truyền dữ liệu không dây đo: độ âm đất, đo dòng chảy trong thân cây, cảm biến dinh dưỡng trong đất và thân cây

      3

           Hệ thống lưu trữ và xử lý dữ liệu đám mây; dữ liệu kỹ thuật về nhu cầu nước và phân bón của cây cà phê.

     >

           Tất cả các thành phần trong hệ thống này theo được kết nối với nhau theo thời gian thực và có thể hoạt động hoàn toàn tự động.

     Hệ thống theo dõi sâu bệnh hại và sử lý thuốc trừ sâu tự động

       1

          Các thiết bị bay có thể cài lộ trình GPS và có thể mang các thiết bị phun thuốc;

       2

           Các thiết bị cảm biến gắn trên cây có kết nối không dây;

       3

          Bộ lưu trữ dữ liệu và điều khiển trung tâm.

         > Các thiết bị này có thể bay theo dõi tình hình sinh trưởng sâu bệnh trên vườn cà phê theo lộ trình tự động cài đặt sẵn hay dùng các công nghệ phát hiện                sâu bệnh hại trong nhựa cây. Nếu phát hiện những vùng sâu bệnh hại sẽ đánh dấu tọa độ và gửi về trung tâm lưu trữ và điều khiển, các thiết bị bay sẽ tự               động phun thuốc một cách cục bộ.

0789818828
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
blank