nganh-nong-nghiep-co-gia-tri-da-san-sang-de-thanh-lap

Ngành nông nghiệp có giá trị đã sẵn sàng để thành lập

Ngành nông nghiệp có giá trị đã sẵn sàng để thành lập.

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Cục Bảo vệ thực vật (5/10/1961 – 6/10/2021), ông Hoàng Trung – Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Cục DSKT) đã chia sẻ định hướng của ngành trong giai đoạn toàn ngành nông nghiệp đang chuyển mình thành ngành có giá trị cao, bền vững và hội nhập toàn cầu.

Tăng cường khung pháp lý và hệ thống phân bổ nội tạng

Lịch sử 60 năm của PPD đã được đánh dấu bằng những thăng trầm, cũng như một loạt các cảm xúc. Bất kể đơn vị thay đổi vai trò, trách nhiệm trong việc ứng phó với hoàn cảnh thay đổi, đơn vị luôn thực hiện tốt 5 nhiệm vụ được giao chủ yếu.

Madates bao gồm bảo vệ thực vật và phòng chống sâu bệnh; kiểm dịch thực vật để xuất nhập khẩu; bảo đảm an toàn sản xuất trong nước và uy tín của nông sản, sản phẩm nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế; tích cực tham gia đàm phán mở cửa thị trường với các tập đoàn nông nghiệp lớn; quản lý đầu vào nông nghiệp, đặc biệt là thuốc bảo vệ thực vật và phân bón.

Tăng cường khung pháp lý và hệ thống phân bổ nội tạng

Lịch sử 60 năm của PPD đã được đánh dấu bằng những thăng trầm, cũng như một loạt các cảm xúc. Bất kể đơn vị thay đổi vai trò, trách nhiệm trong việc ứng phó với hoàn cảnh thay đổi, đơn vị luôn thực hiện tốt 5 nhiệm vụ được giao chủ yếu.

Madates bao gồm bảo vệ thực vật và phòng chống sâu bệnh; kiểm dịch thực vật để xuất nhập khẩu; bảo đảm an toàn sản xuất trong nước và uy tín của nông sản, sản phẩm nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế; tích cực tham gia đàm phán mở cửa thị trường với các tập đoàn nông nghiệp lớn; quản lý đầu vào nông nghiệp, đặc biệt là thuốc bảo vệ thực vật và phân bón.

Tăng cường khung pháp lý và hệ thống phân bổ nội tạng

Lịch sử 60 năm của PPD đã được đánh dấu bằng những thăng trầm, cũng như một loạt các cảm xúc. Bất kể đơn vị thay đổi vai trò, trách nhiệm trong việc ứng phó với hoàn cảnh thay đổi, đơn vị luôn thực hiện tốt 5 nhiệm vụ được giao chủ yếu.

Madates bao gồm bảo vệ thực vật và phòng chống sâu bệnh; kiểm dịch thực vật để xuất nhập khẩu; bảo đảm an toàn sản xuất trong nước và uy tín của nông sản, sản phẩm nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế; tích cực tham gia đàm phán mở cửa thị trường với các tập đoàn nông nghiệp lớn; quản lý đầu vào nông nghiệp, đặc biệt là thuốc bảo vệ thực vật và phân bón.

Tăng cường khung pháp lý và hệ thống phân bổ nội tạng

Lịch sử 60 năm của PPD đã được đánh dấu bằng những thăng trầm, cũng như một loạt các cảm xúc. Bất kể đơn vị thay đổi vai trò, trách nhiệm trong việc ứng phó với hoàn cảnh thay đổi, đơn vị luôn thực hiện tốt 5 nhiệm vụ được giao chủ yếu.

Madates bao gồm bảo vệ thực vật và phòng chống sâu bệnh; kiểm dịch thực vật để xuất nhập khẩu; bảo đảm an toàn sản xuất trong nước và uy tín của nông sản, sản phẩm nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế; tích cực tham gia đàm phán mở cửa thị trường với các tập đoàn nông nghiệp lớn; quản lý đầu vào nông nghiệp, đặc biệt là thuốc bảo vệ thực vật và phân bón.

Thúc đẩy nông nghiệp sinh thái

Về bảo vệ thực vật, PPD sẽ tập trung thực hiện các tiến bộ khoa học như: thực hiện chương trình IPHM, hỗ trợ giảm chi phí, giới thiệu lại quản lý môi trường và sinh thái cho các lĩnh vực. Ngoài ra, duy trì các chương trình như “3 giảm 3 tăng”, “1 phải 5 giảm” và các mô hình nông nghiệp hữu cơ, cũng như kiểm soát sinh học như bẫy mồi, phòng thủ của kẻ thù, v.v.

Sự Quan Trọng Của Ngành Nông Nghiệp

 1. Cung Cấp Thực Phẩm Cho Dân Số Toàn Cầu

Ngành nông nghiệp chịu trách nhiệm sản xuất thực phẩm để đáp ứng nhu cầu của dân số toàn cầu, một nhiệm vụ quan trọng và không thể thiếu. Với sự gia tăng dân số và thay đổi trong cách tiêu dùng, nhu cầu về thực phẩm không ngừng tăng. Ngành nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng mọi người có đủ thức ăn để sống và phát triển.

 1. Đóng Góp Cho Nền Kinh Tế Quốc Gia

Nông nghiệp không chỉ cung cấp thực phẩm mà còn đóng góp một phần quan trọng vào nền kinh tế quốc gia. Nó tạo ra việc làm cho hàng triệu người, từ người làm ruộng đến người kinh doanh thực phẩm, từ công nhân chế biến thực phẩm đến nhà nghiên cứu nông nghiệp. Sản phẩm nông nghiệp cũng là một nguồn thuế quan trọng cho các chính quyền địa phương và quốc gia.

 1. Bảo Vệ Môi Trường

Ngoài việc sản xuất thực phẩm, ngành nông nghiệp còn có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường. Nó quản lý và duy trì các hệ sinh thái, bảo vệ đất đai và nguồn nước, và ứng phó với biến đổi khí hậu. Quản lý bền vững trong nông nghiệp có thể giúp giảm thiểu tác động xấu đối với môi trường và tạo ra một hệ thống nông nghiệp bền vững hơn.

Thách Thức Đang Đối Diện Ngành Nông Nghiệp

Mặc dù sự quan trọng của ngành nông nghiệp, nó đang đối mặt với nhiều thách thức đáng kể:

 1. Biến đổi khí hậu: Biến đổi khí hậu gây ra các sự kiện thời tiết cực đoan, làm suy giảm năng suất nông nghiệp và làm cho việc duy trì các hệ thống nông nghiệp trở nên khó khăn hơn.
 2. Sự suy thoái đất đai: Quá trình suy thoái đất đai, do mất mát dinh dưỡng và việc sử dụng không bền vững, đe dọa năng suất nông nghiệp trong tương lai.
 3. Thất nghiệp nông thôn: Hiện tượng thất nghiệp nông thôn đang diễn ra ở nhiều nơi do sự chuyển đổi sang công nghiệp và dịch chuyển dân số vào thành thị.
 4. Sự cạnh tranh: Ngành công nghiệp thực phẩm đang trở nên ngày càng cạnh tranh, đặc biệt với sự phát triển của các công ty công nghệ thực phẩm và thực phẩm thế giới.

Tại Sao Ngành Nông Nghiệp Sẵn Sàng để Thành Lập?

Mặc dù những thách thức trên, ngành nông nghiệp có giá trị đang sẵn sàng để thành lập vì một số lý do:

 1. Cải Tiến Công Nghệ: Sự phát triển trong lĩnh vực khoa học và công nghệ đã mang lại nhiều cơ hội cho ngành nông nghiệp. Công nghệ số hóa, trí tuệ nhân tạo và khai thác dữ liệu có thể cải thiện hiệu suất sản xuất và quản lý tài nguyên.
 2. Chuyển Đổi Về Nông Nghiệp Bền Vững: Ý thức về bảo vệ môi trường và sử dụng tài nguyên bền vững đang gia tăng. Ngành nông nghiệp có thể chuyển đổi để tạo ra các hệ thống nông nghiệp bền vững hơn.
 3. Thực phẩm Sạch và An Toàn: Xu hướng tiêu dùng thực phẩm sạch và an toàn đang tạo cơ hội cho các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao và nguồn gốc xác định.
 4. Đầu tư và Khởi Nghiệp: Sự quan tâm từ các nhà đầu tư và khởi nghiệp đang giúp thúc đẩy sự phát triển trong ngành nông nghiệp, từ việc phát triển các sản phẩm mới đến cải thiện hệ thống phân phối.
 5. Giá trị Thêm và Xuất Khẩu: Ngành nông nghiệp có thể tạo ra giá trị thêm thông qua chế biến và sản phẩm chất lượng cao, đồng thời mở cửa cho xuất khẩu sang các thị trường quốc tế.

Cơ Hội và Thách Thức Trong Tương Lai

Trong tương lai, ngành nông nghiệp có thể đạt được giá trị cao hơn thông qua việc khai thác các cơ hội và đối mặt với các thách thức sau:

 1. Cải Tiến Công Nghệ: Đầu tư vào nghiên cứu và phát triển công nghệ mới để nâng cao hiệu suất sản xuất và quản lý tài nguyên.
 2. Bảo Vệ Môi Trường: Xây dựng hệ thống nông nghiệp bền vững hơn, giúp bảo vệ môi trường và duy trì đất đai và nguồn nước.
 3. Giáo Dục và Đào Tạo: Đào tạo những người làm nông về các phương pháp nông nghiệp hiệu quả và bền vững.
 4. Kết Nối Thị Trường: Phát triển hệ thống phân phối và tiếp cận thị trường quốc tế để tạo cơ hội xuất khẩu và tiếp cận các thị trường mới.
 5. Khả năng Thích Nghi: Phát triển khả năng thích nghi với biến đổi khí hậu và sự biến đổi trong thị trường.

Kết Luận

Ngành nông nghiệp không chỉ là một phần quan trọng của nền kinh tế mà còn đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo thực phẩm và bảo vệ môi trường. Mặc dù nó đang đối mặt với nhiều thách thức, ngành nông nghiệp có giá trị đã sẵn sàng để thành lập bằng cách sử dụng công nghệ, bảo vệ môi trường và thích nghi với môi trường kinh doanh thay đổi. Tương lai của ngành này là tươi sáng và đầy tiềm năng để cung cấp thực phẩm sạch và bền vững cho thế giới.

0789818828
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
blank